Opgave: Forhold til nyheder

Tag en snak i teamet om jeres forhold til nyheder. Vælg de spørgsmål der er mest spændende for jer. Hvert team laver et hurtigt produkt over jeres samtale – det kan være en infographic på easel.ly eller et tegning. Gem jeres første produkt til jeres fælles Pinterest board.

  • Ser du traditionelle nyheder på TV? Hvornår og hvorfor?
  • Hvilke nyhedskilder giver dig mest energi?
  • Læser I avis? Læser dine forældre avis? Er der en sammenhæng? Er avisen et ritual, noget hyggeligt mere end en informationskilde?
  • Kan verden undvære aviser?
    Hvilke former for nyheder læser I på nettet? Hvornår deler I det I læser med andre? Hvordan og hvorfor?
  • Hvilke kanaler giver mest mening for dig? Facebook? Twitter? Instagram? TV? Radio? Hvorfor?
  • Hvordan ville den optimale nyhedsstrøm se ud for jer? Hvis der fandtes en løsning lige præcist til jer, hvad skulle det så være?

Alt materiale i dette kapitel

Herunder kan du finde endnu flere opgaver og materiale sorteret efter kategorier